Πολιτική Απορρήτου Kapolis Opticians | Οπτικά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα kapolis-opticians.gr θεωρεί κάθε πληροφορία που παρέχει ο χρήστης σχετικά με προσωπικά του δεδομένα ή την παραγγελία του απόρρητη και δεσμεύεται πως δε δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, ή αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς την συγκατάθεση του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αυτά ζητηθούν από κάποια Δημόσια Αρχή κ.α. ή θεωρηθεί πως το περιεχόμενο της επικοινωνίας θίγει το ηλεκτρονικό κατάστημα kapolis-opticians.gr. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου kapolis-opticians.gr  τηρούνται οι σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τo  Kapolis Opticians με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί  ο Χρήστης.
Ο Χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα δώσει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν γίνει Μέλος και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει newsletter.
Τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή ενός χρήστη ως Μέλος είναι το Ονοματεπώνυμο,  η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η διεύθυνση αποστολής, το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι τα εντελώς απαραίτητα ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πραγματοποίηση  της ηλεκτρονικής αγοράς.
Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος εφ όσον δεν επιθυμούν πλέον τις υπηρεσίες που προσφέρονται, αλλά σε περίπτωση επανεγγραφής τους, δε θα δικαιούνται όσα προνόμια είχαν αποκτήσει πρωτύτερα. Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί στέλνοντας email στο mail@kapolis-opticians.gr
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.
Μην αποκαλύπτετε σε τρίτους το όνομα χρήστη σας, τον κωδικό σας.
COOKIES
Το ηλεκτρονικό κατάστημα kapolis-opticians.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies προς διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρει στους χρήστες.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του kapolis-opticians.gr.
Tο Kapolis-Opticians.gr είναι δυνατόν να αξιοποιεί τα cookies για διαφόρους λόγους όπως για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.