ΦΙΛΤΡΑ
  • Τιμή
    € -
Γυαλιά ηλίου
Γυαλιά ηλίου

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

 

Yπερμετρωπία
Η Υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες δεν εστιάζονται επάνω στον αμφισβληστροειδή αλλά πίσω από αυτόν.

Μορφές Υπερμετρωπίας
Η αξονική όπου ο οφθαλμός είναι μικρότερος του φυσιολογικού και η διαθλαστική όπου ο κερατοειδής είναι αποπεπλατισμένος.

Εξέλιξη Της Υπερμετρωπίας
Η Υπερμετρωπία εμφανίζεται από τη γέννηση. Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μικρή αύξηση μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Μεταξύ 5 και 8 ετών συνήθως μένει στάσιμη και μετά την ηλικία των 8 ετών συνήθως μειώνεται βραδέως.

Σε Κάθε Παιδί Με Υπερμετρωπίας Χορηγούμε Γυαλία;
Σε παιδιά με μικρή υπερμετρωπία (μέχρι 2,0 βαθμούς) και εφ’ όσον δεν έχουν υποκειμενικά ενοχλήματα και δεν εμφανίζουν στραβισμό δεν απαιτείται η χορήγηση γυαλιών.

Πως Καθορίζεται ο Βαθμός Υπερμετρωπίας;
Η ύπαρξη ή όχι Υπερμετρωπίας και ο βαθμός αυτής καθορίζεται με μια εξέταση που λέγεται σκιασκοπία. Για να γίνει αυτή η εξέταση ενσταλάζεται στα μάτια του παιδιού ένα κολλήριο, το οποίο κάνει μυδρίαση (μεγαλώνει την κόρη του ματιού) και συγχρόνως κάνει κυκλοπληγία δηλαδή παραλύει τον ακτινωτό μυ του οφθαλμού.

Τι  Συμπτώματα Έχουν Τα Παιδία Με Υπερμετρωπίας;
Συνήθως αυτά τα παιδιά κουράζονται εύκολα στην κοντινή εργασία και απεχθάνονται το διάβασμα. Παραπονούνται για κεφαλαλγία και παροδική θόλωση της όρασης κατά το διάβασμα ή άλλη κοντινή εργασία. Επίσης παραπονούνται για πόνο στα μάτια, ζάλη και γενική κόπωση. Ακόμη παιδιά με Υπερμετρωπία είναι δυνατόν να εμφανίζουν παροδική σύγκληση των ματιών (διαλείποντα συγκλίνοντα προσαρμοστικό στραβισμό).

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.